top of page

Environmental awareness and sustainability/Conștientizarea și sustenabilitatea mediului

On 17-18 June 2020 I have participated at the EPALE Online Conference 2020 "The role of adult education fostering environmental awareness and sustainability ". I found interesting and useful information about Adult education and training for green transitions as well as Methods for achieving SDGs (Sustainable Development Goals) through environmental education.

În perioada 17-18 iunie 2020, am participat la Conferința Online EPALE 2020 „Rolul educației adulților care favorizează conștientizarea mediului și sustenabilitatea”. Am aflat informații interesante și utile despre educația și formarea adulților pentru tranziții verzi/ecologice, precum și despre metode de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin educația privind mediul.

The community of practice of the Conference can be found here

Detalii despre Conferinta pot fi gasite aici

bottom of page